מנהיגות צעירה

עליות

בדומה לשנה שעברה, גם השנה, מתנהלת בבית ספרנו חברת הילדים, בפורמט "המנהיגות הצעירה". במסגרת הרציונל המנחה "לכל תלמיד תפקיד" והרצון לשמור על שוויון, אנו דואגים להעצים כל תלמיד באשר הוא ולא דוגלים בהעצמת היחיד. במסגרת המנהיגות הצעירה, מתנהלות חמש ועדות בתחומים שונים הקשורים בחיי ביה"ס והקהילה. התלמידים נבחרו בבחירות דמוקרטיות בכיתותיהם, ומשמשים כנציגיהן וכמובן, כנציגי ביה"ס, באירועים חוץ בית ספריים.

פירוט הוועדות

ועדת קשר קהילתי  "באים בטוב"  – הועדה אחראית ליזום פעילויות התנדבות ותרומה לקהילה הנזקקת. הועדה תלך לבתי חולים ותתמוך בילדים בעלי קשיים.

ועדת "שמים לב" –  הועדה אחראית לעקוב ולציין מעשים טובים של תלמידים במסגרת ביה"ס ומחוצה לו, מדי שבוע.

ועדת פנאי וספורט – הועדה תדאג לפעילויות הפנאי של התלמידים בזמן ההפסקות הפעילות. בימי הקיץ –  בחצר: פעילויות ספורט, ריקוד ופינות יצירה. בימי גשם – בכיתות: משחקי קופסה, חידונים, סרטונים וחדרי יצירה.

ועדת אירועים וטקסים – הועדה תציין חגים ומועדים בלוח השנה העברי, בדרך היתולית/יצירתית. בנוסף, תדאג הועדה לציין, אחת לשבוע, ימי הולדת של ילידי החודש.

ועדת קישור –  ועדה זו, תהיה אחראית לקשר בין תלמידי ביה"ס לבין צוות המורים וההנהלה. הקשר יערך באמצעות סקרים/שאלונים בנושאים שונים הקשורים לשגרת חיי ביה"ס.​​​​ הועדה תנתח את השאלונים ותקבע פגישות עם הצוות הרלבנטי בביה"ס.