עליות בתנועה להצלחה

הרציונל לבחירת הנושא הייחודי

 • בי"ס עליות יצא לדרך חדשה שינוי הייחודיות, לייחודיות חנ"ג.הייחודיות תשים דגש על חינוך לערכים בתחום החנ"ג ותטפח בוגרים ערכיים פעילים ובעלי תחושת מסוגלות וערך עצמי, החותרים למצוינות ובעלי מודעות חברתית גבוהה.
 • אנו מאמינים שפעילות גופנית ותזונה נכונה הינם ערובה לבריאות הגוף והנפש של התלמידים והקנייתן בגיל צעיר מעודדת אימוץ אורח חיים בריא וערכי גם בהתבגרותם.
 • במטרה לענות על הצורך בתנועה לתפקודי הלומד הנדרשים במאה ה – 21  נוסיף גם את המרכיב התנועתי בלמידה, מרכיב זה מבטא את חשיבותן של התנסויות חושיות- תנועתיות לטיפוח למידה משמעותית וליכולת של הלומד לנהל אורח חיים בריא ולתת ביטוי לאופניות למידה מגוונת הניתנות לילדים באופן רב חושי ותנועתי.
 •  

מטרות התוכנית הייחודית

 • טיפוח משמעת לצוות ותחושת מסוגלות בן באי ביה"ס
 • העמקת הקשרים החברתיים וטיפוח סובלנות וסבלנות תוך חתירה למצוינות ולנחישות.
 • חינוך לאורח חיים בריא המשלב איכות חיים ותזונה נכונה.
 • שיפור היכולת הגופנית של כל אחת ואחת.
 • חשיפה והכרות של תחומי פעילות שונים ומגוונים.
 • עידוד מצטיינים להתקדמות ולמצויינות.
 • חינוך לפיתוח ערכים אישיים וחברתיים
 • שיפור הבטחון העצמי.

התהליך שעברנו תוך גיבוש הנושא:

 • דיון בצוות ניהול והעלאת נושאים.
 • הצגת הנושאים למליאה, התמקדות בנושאים נבחרים.
 • היוועצות עם מומחים בתחומי החנ"ג והבריאות.
 • בחירה סופית של הנושא בצוות הניהול והצגתו בפני מליאת המורים.
 • הצגת הנושא להנהגת ההורים הבית -ספרית.
 • קביעת הנושאים, הערכים והיסודות המארגנים לקראת גיבוש תוכנית הלימודים.
 • תכנון ועיצוב מרחבים.
 • גיבוש הייחודיות כקדימות בתכנית הפעילות הבי"ס לשנה"ל תשע"ט.
 • תכנון סל תרבות ואירועים המבוססים על הייחודיות.
 • בחירה והכשרה של צוות מוביל בביה"ס.
 • מעורבות כל צוות המורים בצוותים בהתאם לנושאים לכתיבת  התכנית.
 • קביעת השתלמות מוסדית לכל הצוות .
 • השתלמויות חוץ בי"ס למורים המובילים את התכנית.
 • לווי אקדמי לכל הצוות בשנת הלימודים תשע"ח.
 • כתיבת תכנית לימודים ספיראלית ייחודית, והפעלתה בתשע"ט.
 • הרחבת שעות הלימוד במערכת תשע"ט שעת תל"ן לכל שכבה.
 • נבנתה מערכת שעות מיוחדת.
 • החל משנת הלימודים תשע"ט הנושא הייחודי יהפוך לאורח חיים בבית הספר.