תרבות ישראלית ערכית

הרציונל לבחירת הנושא הייחודי

 • בישראל שלנו, חשוב לחנך לאהבת הארץ ולציונות, להומניזם, לסובלנות, לפלורליזם ולאחדות, על-מנת לחזק את הרוח הישראלית, לטפח זהות יהודית-ישראלית, גאוות לאום ואמונה ביכולת האישית לצד היכולת הקולקטיבית.
 • יש לחנך ולפעול למען אזרחות דמוקרטית פעילה, מעורבות, אכפתיות, נתינה, אחריות ומחויבות.
 • אנו רואים חשיבות בהעמקה במורשת שלנו כעם.

 

מטרות התוכנית הייחודית

 • גיבוש זהות יהודית-ישראלית, פיתוח שייכות, גאווה לאומית ואהבת הארץ.
 • פיתוח שייכות, גאווה לאומית ואהבת הארץ, מודעות לנושאים, דילמות וסוגיות הקשורות להיותנו ישראלים – יהודים.
 • פיתוח תרבות בית ספרית המושתת על ערכים הומניסטיים שישפיעו על האקלים הבית ספרי.
 • הכרת הרב תרבותיות של החברה הישראלית על כל גווניה.
 • הכרת הדמוקרטיה הישראלית וטיפוח ערכים דמוקרטיים – פיתוח מנהיגות, יזמות בתחום החברתי ויכולת תרגום של ערכים לעשייה.
 • הכרת נושאים וטקסטים נבחרים ביהדות – חגים ואירועים.
 • הכרה והבנה של הקשר בין האירועים ההיסטוריים והתרבות שהתפתחה בארץ.
 • הכרת "נכסי צאן ברזל" של האומנות והתרבות הישראלית.

 

התהליך שעברנו תוך גיבוש הנושא:

 • דיון בצוות ניהול והעלאת נושאים.
 • הצגת הנושאים למליאה, התמקדות בנושאים נבחרים.
 • היוועצות עם מומחים בתחומי התרבות והמורשת היהודית/ישראלית.
 • בחירה סופית של הנושא בצוות הניהול והצגתו בפני מליאת המורים.
 • הצגת הנושא להנהגת ההורים הבית -ספרית.
 • קביעת הנושאים, הערכים והיסודות המארגנים לקראת גיבוש תוכנית הלימודים.
 • תכנון ועיצוב מרחב מוזיאלי מרכזי.
 • גיבוש הייחודיות כקדימות בתכנית הפעילות הבי"ס לשנה"ל תשס"ז.
 • תכנון סל תרבות ואירועים המבוססים על הייחודיות.
 • בחירה והכשרה של צוות מוביל בביה"ס.
 • מעורבות כל צוות המורים בצוותים בהתאם לנושאים לכתיבת  התכנית.
 • קביעת השתלמות מוסדית לכל הצוות מטעם מטה קרמניצר-שנהר.
 • השתלמויות חוץ בי"ס למורים המובילים את התכנית.
 • לווי אקדמי לכל הצוות בשנת הלימודים תשס"ח.
 • הקמת מוזיאון בית ספרי ופתיחתו ללמידה בתשס"ח.
 • כתיבת תכנית לימודים ספיראלית ייחודית, והפעלתה בתשס"ח.
 • הרחבת שעות הלימוד במערכת תשס"ח, בכל כיתה 6 ש"ש ייחודיות, חלקן משעות יול"מ.
 • כל מחנכת התחייבה ללמד בכיתתה את הנושא הייחודי (אחד התחומים לפחות)
 • נבנתה מערכת שעות מיוחדת ללמידה במוזיאון בכל הכיתות.
 • החל משנת הלימודים תשס"ח הנושא הייחודי הפך לאורח חיים בבית הספר.

 

תוכנית הלימודים הייחודית

 • תוכנית הלימודים הייחודית נגזרת מהחזון הבית ספרי וכוללת שישה תחומי דעת
 • ציונות מורשת – עליות והתיישבות.
 • חינוך אזרחי ודמוקרטי.
 • חברה רב תרבותית.
 • שפה וספרות עברית.
 • מוזיקה ישראלית.
 • אומנות ישראלית.