היסטוריה

ראש השנה

בית ספרנו נוסד בשנת 1946 וזכה בשם "עליות" בעקבות עליות המעפילים מארצות אירופה לפני קום המדינה.

אוכלוסיית בית הספר הטרוגנית ומונה כ-400 תלמידים הלומדים ב – 16 כיתות אם.

במהלך השנים האחרונות ביה"ס עבר שינוי פיזי וארגוני במקביל לתהליכים פדגוגיים הנותנים מענה לצרכי קהילת ביה"ס. השינויים המשמעותיים ביותר הם:

  • בחירת נושא ייחודי לביה"ס "עליות בתנועה להצלחה"
  • בניית חדר סטודיו בהלימה לייחודיות.
  • מרכז משאבים בלב בית הספר.
  • חידוש חצר בית הספר.
  •  בניית מרחב למידה לשכבת א' ב' המותאם לדרך הלמידה הייחודית בשכבה והתמקצעות המורות.
  • עיצוב המסדרונות בהתאם לייחודיות.