היסטוריה

בית ספרנו נוסד בשנת 1946 וזכה בשם "עליות" בעקבות עליות המעפילים מארצות אירופה לפני קום המדינה.

אוכלוסיית בית הספר הטרוגנית ומונה כ-400 תלמידים הלומדים ב 17 כיתות אם.

 

במהלך השנים האחרונות ביה"ס עבר שינוי פיזי וארגוני במקביל לתהליכים פדגוגיים הנותנים מענה לצרכי קהילת ביה"ס. השינויים המשמעותיים ביותר הם:

  • בחירת נושא ייחודי לביה"ס "תרבות ישראלית-ערכית, אני ישראלי"
  • בניית מרחב למידה מוזיקאלי בו לומדים התלמידים את הנושאים המרכיבים את הייחודיות.
  • מרכז משאבים בלב בית הספר
  • חידוש חצר בית הספר
  •  בניית מרחב למידה לשכבת א' המותאם לדרך הלמידה הייחודית בשכבה והתמקצעות המורות
  • עיצוב המסדרונות בהתאם לנושאי הלימוד.