מפתח הל"ב

מפתח הלב

 

מפתח הלב חשוון

מפתח הלב-שבט

 

מפתח הלב - אייר